Projekty ogrodów w 3D

Trójwymiarowy projekt ogrodu wraz z pełną roślinnością, meblami, nawierzchnią oraz oświetleniem - według Twoich wymagań i upodobań. Doradzimy w doborze odpowiednich materiałów, ale także doprowadzimy projekt do pełnej realizacji.

 

                            FILM:   https://youtu.be/mbHsy0iyWAw

Projekty są przedstawiane na mapach, zdjęciach oraz na filmie 3D. 

 

Etap 1 - Projekt koncepcyjny ogrodu


Koncepcja, pomysł. Zawiera wszystkie ustalone z klientem elementy, które muszą pojawić się w
ogrodzie.
Projekt koncepcyjny przygotowany w formie rzutu z góry przedstawia pomysł na ogród, propozycję
rozmieszczenia :

  • rabat roślinnych,
  • ścieżek (nie dotyczy całego projektu nawierzchni z podjazdem dla aut, mam na myśli komunikację w ogrodzie, np. ścieżki z płyt betonowych, drewna itp.)
  • elementów małej architektury (altana, pomieszczenie gospodarcze, plac zabaw, zestaw wypoczynkowy, elementy wodne itp.)

Projekt uwzględnia propozycję materiałów (propozycja konkretnej altany z informacją gdzie można nabyć, konkretnych płyt betonowych, zestawu wypoczynkowego itp.)


Projekt przygotowany na podstawie istniejących dokumentów kartograficznych.
Dodatkowo po przesłaniu pierwszej koncepcji klient ma możliwość naniesienia zmian (zbiorczo w jednym mailu), w cenie - druga koncepcja uwzględniająca zmiany wprowadzone przez klienta.


Termin przesłania projektu koncepcyjnego ok 2 tyg od otrzymania:

  • ustaleń z klientem (jakie elementy mają pojawić się w projekcie? plac zabaw, ognisko, budynek gospodarczy itp.)
  • mapy do celów projektowych (granica działki z naniesionym budynkiem)
  • zdjęć z terenu opracowania
  • mile widziany spis roślin istniejących (które należy uwzględnić w projekcie, a które planuje się usunąć – dotyczy ogrodów istniejących) lub numeru kontaktowego do klienta (celem pozyskania ww. informacji)

 

Etap 2 - Po akceptacji projektu koncepcyjnego.


Projekt zagospodarowania terenu obejmujący szczegółowy projekt zieleni zawierający wykaz projektowanych gatunków, ilości roślin, rozstawy sadzenia oraz ich rozmieszczenie na projekcie.
Rośliny dobrane z uwzględnieniem roślin istniejących w celu zachowania naturalnego pokroju ogrodu. Gatunki dobrane w sposób uwzględniający panujące warunki środowiskowe (nasłonecznienie, wiatr, mrozoodporność).

Wizualizacja ogrodu w formie zdjęć przedstawia jak będzie wyglądał ogród po zrealizowaniu projektu w terenie. Zawiera elementy wykorzystane w projekcie w formie widoku realnego zdjęcia.


Dodatkowo: Wizualizacja ogrodu w formie wirtualnego spaceru po ogrodzie przedstawia jak będzie wyglądał ogród po zrealizowaniu projektu w terenie.
Zawiera elementy wykorzystane w projekcie, jest to nagrany spacer po ogrodzie w formie filmu.


Cena opracowania szacowana według metrażu projektu po konsultacji z naszym projektantem .